De term beelddenken komt je misschien bekend voor. Ronald D. Davis is degene die deze term heeft verbonden met dyslexie. Omdat een beelddenker voornamelijk in beelden (of filmpjes) denkt, heeft de beelddenker moeite met abstracte symbolen en abstracte denkbeelden, omdat de beelddenker hier geen beeld bij kan vormen. Taal, letters, cijfers en spelling zijn allemaal vrij abstract voor een beelddenker. Dyslexie is volgens Ronald D. Davis een vorm van desoriëntatie. Deze wordt veroorzaakt doordat de leersituatie niet optimaal is voor een natuurlijk cognitief vermogen om de normale zintuiglijke waarnemingen te vervangen door denkbeelden. Ook mensen met AD(H)D of andere problemen in de concentratie kunnen beelddenkers zijn. Dyslexie gaat volgens Davis wel altijd samen met beelddenken, maar beelddenken hoeft niet altijd samen te gaan met dyslexie. Mijn idee hierbij is dat sommige beelddenkers zichzelf trucjes aanleren waardoor de diagnose dyslexie niet nodig gevonden wordt.

De waarnemingsgave, zoals Ronald D. Davis het noemt, kan op verschillende manieren beschreven worden:

  • Het vermogen om zelf gecreëerde denkbeelden te ervaren als werkelijkheid. Je kunt je fantasiebeelden levendig voor je zien, horen en voelen alsof het echt is.
  • Het vermogen om de wereld op een creatieve en vernieuwde manier te zien en te interpreteren.
  • Het vermogen om in gedachten het punt van waarnemen te verschuiven, zodat je in staat bent om voorstellingen vanuit meerdere gezichtspunten te bekijken. Dit leidt sneller tot herkenning en maakt het mogelijk om eventuele verwarring op te lossen.

Deze gave zorgt ervoor dat beelddenkers de aanleg hebben om goed te zijn in:

  • Ruimtelijk inzicht
  • Mensen aanvoelen
  • Muziek, dansen
  • Ontwerpen, uitvinden
  • Technische vaardigheden
  • Voertuigen besturen
  • Kunst e.a.

Davis Counseling:

Er is een methode om beelddenkers te leren om op een beeldende manier te leren. Een belangrijk onderdeel van deze methode is dat kinderen via klei kunnen voelen en zien hoe een abstract symbool in elkaar zit en wat het betekend.

Voor meer informatie over deze methode kan je kijken op een van onderstaande websites, of googelen op de Davis methode.
http://www.neele-rightbrain.nl/
http://www.dyslexietalent.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=29
http://www.viatrias.nl/beelddenken.html

creatievechaoot.wordpress.com |alle rechten voorbehouden 2012|

Advertenties