Omdat AD(H)D, autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid (hoogstwaarschijnlijk) allemaal te maken hebben met een bepaalde werking van de hersenen, is de term “hersenafkomst” bedacht. 

Bij creatieve chaoten werken de hersenen anders. Hierbij is het van belang te realiseren dat er tegenwoordig veel kinderen gediagnosticeerd worden (vooral met ADHD), terwijl dit ook kan komen door externe factoren, zoals de omgeving, de opvoeding of misschien zelfs aan voeding. Hoeveel diagnoses er precies om externe factoren gesteld zijn is niet bekend, maar ik ga er vanuit dat de hersenen bij creatieve chaoten anders werken. Dat er soms iets anders werkt in de hersenen bij creatieve chaoten is aangetoond, maar er is nooit aangetoond dat er sprake is van een defect in de hersenen. Creatieve chaoten verschillen van “de gemiddelde mens” door een andere werking van de hersenen. Ik vindt daarom dat je beter kan spreken van diversiteit in hersenen. Hierbij kan gedacht worden aan iets als afkomst of geaardheid, maar dan uit het zich in de manier van leren, denken en gedragen. Bij de Universiteit van Montreal (2011) erkennen ze dat een andere werking van de hersenen ervoor zorgt dat autisten bepaalde talenten hebben. In het regelcentrum wat o.a. verantwoordelijk is voor het maken van keuzes en plannen is minder hersenactiviteit, maar in het visuele centrum, wat in de hersenen verantwoordelijk is voor het denken in beelden en het onthouden van beelden, is dus meer hersenactiviteit is dan bij “gewone” mensen. Ik vermoed dat dit bij de andere creatieve chaoten ook het geval is. Om deze reden vindt ik de term “hersenafkomst” gepaster dan bijvoorbeeld “stoornis”. 

Neurodiversiteit: 
Een term die ook wel gebruikt wordt, is “neurodiversiteit” (Armstrong, 2010). De eerste die deze term gebruikte was Judy Singer, een sociologe met asperger. Het idee is dat mensen, neurologisch gezien, verschillend in elkaar zitten. Dit wil echter niet zeggen dat de meest dominante neurologische configuratie ook per definitie de beste is. In 2010 is het boek van psycholoog Thomas Armstrong – Neurodiversity: Discovering the Extraordinary Gifts of Autism, ADHD, Dyslexia, and Other Brain Differences- uitgegeven. Armstrong gaat er vanuit dat labels die te maken hebben met een ander hersentype ook voordelig kunnen zijn. Hij heeft het o.a. ook over bipolaire “stoornis”, waar volgens hem ook positieve kanten bij horen. Armstrong gaat er vanuit dat mensen met (neurologische) etiketten onder de juiste omstandigheden een evolutionair voordeel hebben ten opzichte van een gemiddeld mens, o.a. omdat ze creatiever zijn.  

Hersenen en ADHD: 
Volgens Laura Batstra (2012) neemt het aantal kinderen met etiketten steeds meer toe. Ze is gespecialiseerd in ADHD. Ze vindt dat kinderen te snel het label ADHD opgeplakt krijgen en dat de diagnose zo breed geformuleerd is, dat steeds meer mensen onder een “stoornis” kunnen vallen. Volgens Laura Batstra is ADHD niet meer dan een verzameling van probleemgedragringen (zoals druk zijn en snel afgeleid zijn). In feite is wat er in de DSM (het psychiatrisch handboek) staat, niet meer en niet minder dan een lijst met negatieve gedragskenmerken. Ze zegt dat ADHD, als hersenafwijking, eigenlijk niet echt bestaat, omdat het overgrote deel van de kinderen met ADHD geen abnormaliteiten in de hersenen hebben. Maar hoe verklaar je dan onderzoeksresultaten die beweren dat alle ADHD-ers meer hersenactiviteit hebben in het visuele centrum en minder in het regelcentrum? Volgens pedagoog Micha de Winter (z.d.) hebben 10 keer zoveel kinderen medicatie voor ADHD als dat er kinderen zijn met een officiële diagnose voor ADHD. Ik vermoed dat er voor het onderzoek naar hersenactiviteit wat strenger is gecontroleerd of er een officiële diagnose is geweest. Dit maakt de kans, denk ik, groter dat deze mensen wel echt een andere werking van hersenen hebben. Ook zijn er een heleboel kinderen (en volwassenen) die ADHD hebben zonder officiële diagnose. Steeds meer kinderen en ook volwassenen krijgen het etiket ADHD. Dit hoeft niet te betekenen dat de hersenen per definitie anders werken. Vermoedelijk zijn sommige kinderen of volwassenen druk en snel afgeleid vanwege andere oorzaken dan de werking van de hersenen (bijvoorbeeld een drukke omgeving, een trauma, opvoeding, bepaalde voeding, etc). Natuurlijk zijn er ook creatieve en chaotische mensen zonder labels. Het is mogelijk dat deze mensen wel iets anders werkende hersenen hebben, maar geen of weinig negatieve kenmerken hebben die overeenkomen met de negatieve kenmerken van etiketten als ADHD of autisme, of dat ze er mee om hebben leren gaan. 

Bronnen:

BBC (2012) Research suggests autistic brains ‘work differently’ (2011). Op het web http://www.bbc.co.uk/news/health-12969025

Dyslexiewegwijzer.nl (2008) Op het web. http://www.dyslexiewegwijzer.nl/cms/erfelijkheid.html

Een vandaag (2012). Commotie om nieuw handboek psychiatrie. Gekeken op 1 Juni op http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/40458/commotie_om_nieuw_handboek_psychiatrietarget=”_blank”>

Goodreads (2012) Thomas Armstrong, 2010. Neurodiversity: Discovering the Extraordinary Gifts of Autism, ADHD, Dyslexia, and Other Brain Differences. Op het web
http://www.goodreads.com/book/show/7036425-neurodiversity

kennislink.nl (2011) Genetische oorzaak autisme komt in beeld. Op het web
http://www.kennislink.nl/publicaties/genetische-oorzaak-autisme-komt-in-beeld

Mens-en-gezondheid.infonu.nl (2012) Op het web
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/15956-oorzaken-van-adhd.html

Pharosnl.nl (2006) Op het web
http://pharosnl.nl/home/hoogbegaafd/

Springer science (z.j.) Pier Jaarsma & Stellan Welin, 2011. Autism as a natural human variation: reflections on the claims of the neurodiversity movement. Op het web
http://www.springerlink.com/index/D7W0381J0670X07U.pdf

Wellness.nl (z.j.) Op het web http://www.wellnesslastminute.nl/nieuws/ADHD-is-genetisch-bepaald/

Youtube, KRO (z.j.) Op het web. http://www.youtube.com/watch?v=AH3yZKU4j7c

creatievechaoot.wordpress.com |alle rechten voorbehouden 2012|

Advertenties